English

Uilleam Tell

Iulius Caesar

Dealbh-chluich le Friedrich Schiller
20 dhen Iuchar 2016
Cmhdadh-bog ⁊ leabhar-d
8.00 (3.50 mar leabhar-d) | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165221 (leabhar-d 9781907165122)

C nan L | Ullapook Bks | Blackwell's | Amazon UK
        Hugendubel | Amazon DE

McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz
Kindle RA ⁊ irinn | SA | Canada | A Ghearmailt | Astrilia ⁊ Sealainn Nuadh
*Tha aplacaid Kindle ri fhaighinn air Android is iOS


S e seo an drna leabhar san t-sreath leabhraichean An t-rd-rlar Beag a tha ag amas air dealbh-chluichean Gidhlig fhoillseachadh is ath-fhoillseachadh.

S e seo aon dhe na dealbh-chluichean clasaigeach le Friedrich Schiller - sgrobhaiche, brd, feallsanaiche, eachdraiche agus fear-saidheans Gearmailteach ainmeil - mun bhoghadair Uilleam Tell agus str na h-Eilbheise airson neo-eisimeileachd o Impireachd Habsburg sa 14mh linn.

Chaidh eadar-theangachadh is fhoillseachadh an toiseach le Catrona NicGilleBhin Ghrannd ann an 1893 agus chaidh a dheasachadh s r air fhad dhan ath-fhoillseachadh seo.

Faic cuideachd a chiad leabhar san t-sreath: Iulius Caesar

Co-roinn