English

Iulius Caesar

Iulius Caesar

Dealbh-chluich le William Shakespeare
5 dhen Ghiblean 2016
Còmhdadh-bog ⁊ leabhar-d
£6.50 (£3.50 mar leabhar-d) | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165184 (leabhar-d 9781907165115)

C nan L | Ullapook Bks | Blackwell's | Amazon UK
        Hugendubel | Amazon DE

McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz
Kindle RA ⁊ Èirinn | SA | Canada | A’ Ghearmailt | Astràilia ⁊ Sealainn Nuadh
*Tha aplacaid Kindle ri fhaighinn air Android is iOS


’S e seo a’ chiad leabhar san t-sreath leabhraichean “An t-Àrd-ùrlar Beag” a tha ag amas air dealbh-chluichean Gàidhlig fhoillseachadh is ath-fhoillseachadh.

’S e a’ chiad dhiubh seo an dealbh-chluich chlasaigeach le William Shakespeare a tha a’ toirt dealbh air làithean deireannach Iulius Caesar a rinn oidhipr air inbhe Impire Impireachd na Ròimhe.

Chaidh eadar-theangachadh is fhoillseachadh sa Ghàidhlig le Uilleam M MacGilleMhoire ann an 1911 an toiseach is ath-dheasachadh air fhad san fhoillseachadh seo.

Faic cuideachd an dàrna leabhar san t-sreath: Uilleam Tell

Co-roinn