English

Pippi Fhad-stocainneach

Astrid Lindgren
dealbhan le Ingrid Vang Nyman
1 dhen Dùbhlachd 2018
Còmhdadh bog
£12.00 | A’ tighinn a dh’aithghearr
ISBN 9781907165313 

C nan L | Ullapool Bks | Blackwell's | Amazon UK | Amazon DE
McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz

Chan eil fhios aig Tòmas is Annika fhathast ach tha tè bheag ruadh a’ fuireach sa Villa Rù-Rà an ath-dhoras a-nis. Is ise a’ chaileag as treasa, bàidheile agus as beartaiche san t-saoghal. Tha i a’ fuireach leatha fhèin, còmhla ri muncaidh beag agus each mòr. ’S e Pippi Fhad-stocainneach an t-ainm a th’ oirre.

Nuair a thàinig an leabhar seo a-mach ann an 1945 an toiseach, cha robh leabhar-cloinne eile d’ a leithid ann agus tha gaol mòr aig daoine beag ’s daoine mòra air an tè bheag ruadh seo fhathast air feadh an t-saoghail. Agus mu dheireadh thall tha cothrom aig clann le Gàidhlig a-nis tlachd a ghabhail san t-saoghal annasach mhìorbhaileach aig Pippi.

Chaidh an t-eadar-theangachadh Gàidhlig a dhèanamh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaolain agus Mìcheal Bauer.