English

Am Bobull Naomh

Am Bobull Naomh

An Seann-tiomhnadh is an Tiomnadh Nuadh
26 dhen Mhrt 2016
Cmhdadh-cruaidh ⁊ leabhar-d
65.00 (9.99 mar leabhar-d) | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165191 (leabhar-d 9781907165092)

C nan L | Ullapook Bks | Blackwell's | Amazon UK
        Hugendubel | Amazon DE

McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz
Kindle RA ⁊ irinn | SA | Canada | A Ghearmailt | Astrilia ⁊ Sealainn Nuadh
*Tha aplacaid Kindle ri fhaighinn air Android is iOS


Seo ath-fhoillseachadh Boball 1902 a rinn an SSPCK agus leabhar nan Apocripha (1860) leis an Urr. Alasdair MacGriogair, cruinn san aon leabhar-d.

Chaidh deasachadh aotrom a dhanamh air an teacsa:
1) Chaidh mearachdan litreachaidh a sgioblachadh
2) Chaidh cuid dhe na faclan is litreachaidhean for-rsaidh rachadh, mar eisimpleir s sia, faghail faotuinn, a ta a tha, fein fhin, seo seo is mar sin air adhart.
3) Chaidh am facal ceud ath-litreachadh ceud air neo ciad, mar a b iomchaidh
4) Chaidh cuid dhe na litreachaidhean a bha an neo-chunbhalach san tionndadh tsail fhin a dhanamh cunbhalach
5) Chaidh strcan a chur air litrichean mra

A bharrachd air rudan beaga mar sin, chaidh gach rud a ghlidheadh mar a bha e san d leabhar tsail.

Co-roinn