English

Faclair Gidhlig agus Beurla
Am faclair clasaigeach aig Edward Dwelly ann cl r glan

Faclair Gidhlig agus Beurla le Dealbhan
Edward Dwelly | 30 dhen t-Sultain 2011
Cmhdadh cruaidh ⁊ leabhar-d
55.00 (9.99 mar leabhar-d) | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165023 (leabhar-d 9781907165092)

C nan L | Ullapool Bks | Blackwell's | Amazon UK
        Hudendubel | Amazon DE

McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz
Kindle RA | SA | Canada | A Ghearmailt | Astrilia ⁊ Sealainn Nuadh
*Tha aplacaid Kindle ri fhaighinn air Android is iOS


Thinig a chiad chl-bhualadh dhen fhaclair chlasaigeach seo a-mach ann an 1901, barrachd air 100 bliadhna air ais. Tha e fhathast na stras iongantach de dhfhaclan agus tha ite snraichte aige ann an saoghal na Gidhlig.

S cl cir a tha san leabhar seo, seach clach-lethbreac agus tha an cl beagan nas motha agus fada nas soilleire na bha e a-riamh. Chaidh rudan beaga a dheasachadh, mar mhearachdan litreachaidh, mearachdan san rdugh aibidileach agus chaidh an litreachadh fhin a chur air gleus beagan a thaobh rudan nach robh cho cunbhalach s a bu chir. Chaidh na dealbhan a ghlanadh gu digiteach cuideachd agus tha iad nas soilleire a-nis, gu h-raidh na h-ireamhan sna dealbhan mra.

Cha deach faclan ra a chur ris agus gheibh sibh Dwelly cha mhr mar a bha e a-riamh mar sin agus tha Akerbeltz air leth toilichte an leabhar ionmholta seo a chur ri ur limh a-rithist.