English

Brdachd Raibeirt Burns
ann an Gidhlig

Brdachd Raibeirt Burns

Raibeart Burns
20 dhen Iuchar 2016
Cmhdadh-cruaidh
25.00 | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165146 (leabhar-d ri thighinn)

C nan L | Ullapook Bks | Blackwell's | Amazon UK
        Hugendubel | Amazon DE

McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz
Kindle RA ⁊ irinn | SA | Canada | A Ghearmailt | Astrilia ⁊ Sealainn Nuadh
*Tha aplacaid Kindle ri fhaighinn air Android is iOS


Tha Raibeart Burns ainmeil airson a chuid brdachd an d chuid ann an Alba s thall thairis agus nochd posan dhe na h-obraichean aige ann an iomadh cnan, eadar Fraingis is Laideann, Gearmailtis is Ruisis is mran eile.

A dhaindeoin s gun robh a Ghidhlig am measg nan ciad chnan a chaidh a chur air an obair aige, chan eil mran elach air na h-eadar-theangachaidhean seo leis cho sgapte s a bha na posan a nochd suas gu toiseach na 20mh linn eadar diofar irisean, leabhraichean is duilleagan - is chan eil gin dhiubh ann an cl an-diugh.

Tha an leabhar seo a toirt cruinn nam posan seo, beagan a bharrachd air 300 dhiubh, a chiad turas a-riamh san aon leabhar.

Co-roinn